Mieszkańcy miejscowości Błonie, Dobrzenica, Kolonia Gościeńczyce, Prażmów!

Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, zaplanowany na dzień 31 stycznia 2021r, odbędzie się 1 lutego 2021r.